Η Pro.Fi System   είναι μια επιχειρηματική μονάδα της PROFIT Consultancy & Equipment. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την εμπορία συστημάτων που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος και την προστασία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

Δίνει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις που προστατεύουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών παρέχοντας ταυτόχρονα μειωμένες καταναλώσεις και μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος.

Μια σειρά από  προϊόντα  όπως : 

•    Αντικεραυνικά συστήματα.
•    Φίλτρα υπερτάσεων,  φίλτρα αρμονικών.
•    Σταθεροποιητές απλοί.
•    Σταθεροποιητές πλήρως προστατευμένοι.
•    UPS.
•    Συστήματα ανόρθωσης τάσης. 
•    Διατάξεις διόρθωσης συνημίτονου.
•    Μετασχηματιστές απομόνωσης.
•    Ειδικές κατασκευές 

Δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προέρχονται από :

•    Tο δίκτυο διανομής (βυθίσεις τάσης, αιχμές τάσης, υπερυψηλές τάσεις, απώλειες φάσεων, απώλεια ουδετέρου, αρμονικές περιττής τάξης, κεραυνικά φορτία δικτύου κ.λ.π).
•    Tο δίκτυο του πελάτη (υπερτάσεις, υποτάσεις, αρμονικές περιττής τάξης, ανισοκατανομή φορτίων, κακή γείωση κ.λ.π).
•    Eξωγενείς παράγοντες (περιβαλλοντικές συνθήκες, κεραυνικά φορτία κλπ).
•    Προβλήματα  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) της εγκατάστασης.
•    Προβλήματα που προέρχονται  από την επίδραση της λειτουργίας μηχανημάτων και των συσκευών στο ηλεκτρικό δίκτυο.


Με την Pro.Fi System εξασφαλίζετε προστασία εξοπλισμών και εξοικονόμηση χρημάτων.