ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ COVID 19 

Αποτελείται από προστατευτικές προσωπίδες και αυτοκόλητες επιφάνειες χαλκού 99%

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ COVID 19