ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ COVID 19 

Αποτελείται από προστατευτικές προσωπίδες και αυτοκόλλητες επιφάνειες χαλκού 99%

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ COVID 19