Μονοφασικό ή τριφασικό φίλτρο διπλής ενέργειας (εισόδου / εξόδου). Πραγματοποιεί έμμεση σταθεροποίηση τάσης μειώνοντας κατά 8 φορές τις στιγμιαίες αυξομειώσεις της τάσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρμονικές περιττής τάξης κατά 50%.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ