ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

In Stock
SKU: 103
Φίλτρα αρμονικών και στιγμιαίων φαινομένων υπέρτασης και υπότασης του ρεύματος Pro-Fi filter

Παθητικό φίλτρο στιγμιαίων αυξομειώσεων και αρμονικών, Pro-Fi filter

Τριφασικό παθητικό φίλτρο διπλής ενέργειας (εισόδου / εξόδου). Βοηθά στο να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερα χρόνια, μειώνοντας τις στιγμιαίες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής, οι οποίες σε άλλη περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή ακινητοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανών ή άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού. Το φίλτρο αυτό μειώνει την Χρεωστέα ζήτηση *.

[* Χρεωστέα ζήτηση : αφορά σε επαγγελματικές τριφασικές παροχές. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της συμφωνημένης μέγιστης ισχύος με τον πάροχο (π.χ. 35 Α) και της πραγματικής κατανάλωσης (π.χ. 42 Α). Στα εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια χρεώνεται η διαφορά βάσει υπολογισμού ως πρόστιμο. Στα οικιακά τιμολόγια δεν χρεώνεται η χρεωστέα ζήτηση.]

Το Pro-Fi filter θα κάνει έμμεση σταθεροποίηση τάσης, μειώνοντας κατά 8 φορές τις στιγμιαίες αυξομειώσεις της τάσης και ταυτόχρονα θα μειώσει στο 50% της αρμονικές περιττής τάξης του δικτύου. Οι αρμονικές περιττής τάξης του δικτύου είναι αυτές που ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για βλάβες σε ηλεκτρονικές συσκευές και διατάξεις .

Η μείωση των αρμονικών ρεύματος-τάσης, οδηγεί σε μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των κινητήρων και των μετασχηματιστών ισχύος, καθώς και σε σημαντική μείωση των παρακάτω απωλειών:

  • Θερμικές απώλειες καλωδίων διανομής
  • Απώλειες χαλκού Cu και σιδήρου Fe των ηλεκτρικών κινητήρων
  • Απώλειες επιδερμικών φαινομένων
  • Απώλειες φαινομένων γειτνίασης
  • Απώλειες δινορευμάτων

 

Προστασία από αιχμές τάσης :

 To φίλτρο Pro-Fi filter είναι πολύ αποτελεσματικό στην προστασία από βλάβη ή συχνές πτώσεις θερμικών λόγω αιχμών τάσης.

Οι αιχμές τάσης σε παροχές AC προκαλούν ανύψωση της τάσης του DC Bus (Πρωτόκολλο επικοινωνίας με μεταφορά δεδομένων μέσω ηλεκτρικών καλωδίων) που υπάρχει σε κάθε σύστημα ψηφιακά καθοδηγουμένου ελέγχου,  η οποία μπορεί να προκαλέσει πτώση ρελέ, ένδειξη υπέρτασης και διακοπή της λειτουργίας ή και βλάβη. Χρησιμοποιήστε το Pro-Fi filter για την απορρόφηση τέτοιων αιχμών και την προστασία των ηλεκτρονικών σας εξαρτημάτων.

 

Στον πίνακα βλέπετε πως επιδρά μια αιχμή τάσης του εναλλασσόμενου ρεύματος στα εσωτερικά καλώδια επικοινωνίας συνεχόμενου ρεύματος μιας συσκευής όπως inverter, ρελέ, θερμικό, τροφοδοτικό κλπ. Χωρίς φίλτρο (συνεχής κόκκινη γραμμή) και με φίλτρο (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή).

 

Τα  Pro-Fi filter Μπορούν να τοποθετηθούν σε όλες τις τριφασικές παροχές. H ισχύς τους κυμαίνεται στην περιοχή 20 – 1000 Α. 

Τα φίλτρα αρμονικών μπορούν να τοποθετηθούν πριν από έναν Σερβομηχανικό σταθεροποιητή τάσης αυξάνοντας τη ζωή του στο διπλάσιο. Ο λόγος είναι ότι προστατεύει τον ίδιο τον σταθεροποιητή από κρουστικά φορτία και από αρμονικές και του δίνει πολύτιμο χρόνο για να προλάβει να αντιδράσει.

 

Τα  Pro-Fi filter έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί και πιστοποιηθεί από την εταιρία μας και τα κατασκευάζουμε στην Ελλάδα.