Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δυο βασικές υπερτασικές προστασίες. Αυτήν που φτάνει στα 60 ΚΑ (υπερτασική) και αυτήν που φτάνει στα 240 ΚΑ (Κεραυνική).

Η ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας στην είσοδο μιας εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της εγκατάστσης και των ανθρώπων που ζουν / εργάζονται σε αυτήν. 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ