Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υπερτασικές προστασίες τριών βαθμίδων. Αυτήν που φτάνει στα 60 kΑ, αυτήν που φτάνει τα 140kA και αυτήν που φτάνει στα 240 kΑ .

Η ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας στην είσοδο μιας εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της εγκατάστσης και των ανθρώπων που ζουν / εργάζονται σε αυτήν. 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ