Ηλεκτρομηχανικά συστήματα ανόρθωσης τάσης, ειδικής κατασκευής χωρίς ηλεκτρονικές διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ