Αυτή η κατηγορία ενσωματώνει δυο βασικές τεχνολογίες σταθεροποιητών τάσης. 

Την τεχνολογία των σερβομηχανικών σταθεροποιητών τάσης και την ηλεκτρονική τεχνολογία που βασίζεται σε inverter και δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης μέσω υπολογιστή. 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ