Αυτή η κατηγορία ενσωματώνει δυο βασικές τεχνολογίες σταθεροποιητών τάσης.

Την τεχνολογία των σερβομηχανικών σταθεροποιητών τάσης και την ηλεκτρονική τεχνολογία που βασίζεται σε inverter και δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης μέσω υπολογιστή.

Η βασική λειτουργία ενός σταθεροποιητή είναι να διαμορφώνει σταθερό βολτάζ (240 Volt ) στην έξοδό του.

Το βολτάζ μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με το δίκτυο διανομής, με μεγάλες διακυμάνσεις στις καταναλώσεις τις οποίες υποστηρίζει το δίκτυο κλπ. Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις είναι πολύ βοηθητικό για τη λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε να έχουμε τοποθετήσει έναν σταθεροποιητή τάσης. Θα εξασφαλίσει ομαλή λειτουργία και μακροζωία για τον εξοπλισμό μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στη κατάλληλη λύση για τη δική σας εγκατάσταση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ