Τριφασικοί Σερβομηχανικοί Σταθεροποιητές Τάσης

In Stock
SKU: 107
Τριφασικοί σταθεροποιητές τάσης (σερβομηχανικοί)
 Πίσω στο: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Τριφασικοί σταθεροποιητές τάσης (σερβομηχανικοί) AVR* (Automatic Voltage Reglators)

Οι σερβομηχανικοί σταθεροποιητές τάσης με σερβοκινητήρες (servomotor) και ελεγχόμενοι από μικροϋπολογιστή, είναι ιδανικοί για φορτία όλων των τύπων.
Σταθεροποιούν την εισερχομένη τάση και επιτρέπου ανεξάρτητη ρύθμιση ανά φάση στην έξοδο τους και βελτιώνουν  τον συντελεστή ισχύος της κατανάλωσης. (cos φ)

Πρόκειται για αυτοματοποιημένους σταθεροποιητές εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) τριφασικής εισόδου και εξόδου από 5 έως 2000 KVA, οι οποίοι προσφέρουν:

·       Ευρεία περιοχή ισχύος και σταθεροποίησης.
·       Γρήγορη σταθεροποίηση.
·       Υψηλή απόδοση & αξιοπιστία.
·       Λειτουργία BYPASS.
·       Ασφάλεια και οικονομία.
·       Προστασία έναντι υπερφόρτωσης & βραχυκυκλώματος.
·       Ψηφιακή οθόνη.
·       Εγγύηση 2 ετών.
·       Ανταλλακτικά τουλάχιστον για 10 έτη.


 Διαθέσιμοι βαθμοί προστασίας: IP20 (standard), IP21, IP31, IP44, IP55

 Οι σερβομηχανικοί σταθεροποιητές σταθεροποιούν την εισερχόμενη τάση αλλά δεν προστατεύουν από άλλα φαινόμενα όπως :

·       Αρμονικές δικτύου
·       Απώλεια ουδετέρου
·       Στιγμιαίες αυξομειώσεις τάσης

Οι σερβομηχανικοί σταθεροποιητές τάσης AVR  είναι επεκτάσιμοι με εξωτερικές μονάδες προστασίας από αρμονικές, στιγμιαίες αυξομειώσεις τάσης και απώλεια ουδετέρου.

 *AVR : Automatic Voltage Regulator

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ