Πολύ συχνά ένας σταθεροποιητής καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον που έχει νερό ή σκόνη. Ένα τέτοιο περιβάλλον καταπονεί ιδιαίτερα έναν σταθεροποιητή. Για το λόγο αυτό προβλέπεονται οι προστασίες  IP .

 Αρμονικά ρεύματα και επιπτώσεις στις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσειςΗ ονομαστική συχνότητα ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα. Οποιαδήποτε περιοδική απόκλιση από την καθαρά ημιτονική μορφή της τάσης μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα άθροισμα από καθαρά συνημίτονα με συχνότητα ίση με την ονομαστική και ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Μία ημιτονική κυματομορφή με συχνότητα k φορές μεγαλύτερη από την θεμελιώδη (το k είναι ακέραιος αριθμός) καλείται αρμονική διαταραχή. Ο λόγος μεταξύ της αρμονικής συχνότητας και της θεμελιώδης συχνότητας (k) καλείται τάξη της αρμονικής.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΣΕΩΝ Απορρόφηση αυξομειώσεων τάσης
 
To φίλτρο Pro-Fi filter σας βοηθά να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερα χρόνια απορροφώντας τις περισσότερες στιγμιαίες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής οι οποίες σε άλλη περίπτωση να προκαλούσαν βλάβη ή ακινητοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων ή άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΞΗΣΑρμονικές oρισμός :

 Οποιαδήποτε περιοδική απόκλιση από την καθαρά ημιτονική μορφή της τάσης μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα άθροισμα από καθαρά συνημίτονα με συχνότητα ίση με την ονομαστική και ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Η ονομαστική συχνότητα ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα. Μία ημιτονική κυματομορφή με συχνότητα k φορές μεγαλύτερη από την θεμελιώδη (το k είναι ακέραιος αριθμός) καλείται αρμονική διαταραχή. Ο λόγος μεταξύ της αρμονικής συχνότητας και της θεμελιώδης συχνότητας (k) καλείται τάξη της αρμονικής.

Σελίδα 1 από 2