ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΣΕΩΝ

 Απορρόφηση αυξομειώσεων τάσης
 
To φίλτρο Pro.Fi filter σας βοηθά να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερα χρόνια απορροφώντας τις περισσότερες στιγμιαίες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής οι οποίες σε άλλη περίπτωση να προκαλούσαν βλάβη ή ακινητοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων ή άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Αρμονικές oρισμός :

 Οποιαδήποτε περιοδική απόκλιση από την καθαρά ημιτονική μορφή της τάσης μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα άθροισμα από καθαρά συνημίτονα με συχνότητα ίση με την ονομαστική και ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Η ονομαστική συχνότητα ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα. Μία ημιτονική κυματομορφή με συχνότητα k φορές μεγαλύτερη από την θεμελιώδη (το k είναι ακέραιος αριθμός) καλείται αρμονική διαταραχή. Ο λόγος μεταξύ της αρμονικής συχνότητας και της θεμελιώδης συχνότητας (k) καλείται τάξη της αρμονικής.

 Αρμονικά ρεύματα και επιπτώσεις στις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η ονομαστική συχνότητα ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα. Οποιαδήποτε περιοδική απόκλιση από την καθαρά ημιτονική μορφή της τάσης μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα άθροισμα από καθαρά συνημίτονα με συχνότητα ίση με την ονομαστική και ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Μία ημιτονική κυματομορφή με συχνότητα k φορές μεγαλύτερη από την θεμελιώδη (το k είναι ακέραιος αριθμός) καλείται αρμονική διαταραχή. Ο λόγος μεταξύ της αρμονικής συχνότητας και της θεμελιώδης συχνότητας (k) καλείται τάξη της αρμονικής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

Γενικά
Η ποιότητα ισχύος (Power Quality) αφορά ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. Καλύπτει φαινόμενα ήδη γνωστά ,τα οποία όμως, αποκτούν διαφορετική και μεγαλύτερη σημασία στα μοντέρνα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. H αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών ισχύος και γενικότερα συσκευών που είναι ευαίσθητες, αλλά συγχρόνως δημιουργούν και διαταραχές, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του συστήματος καθιστούν την ποιότητα ισχύος σημαντική. Τόσο η ποιότητα της τάσης (voltage quality) καθώς και η ποιότητα ρεύματος (current quality) συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν την κανονική λειτουργία του δικτύου και έχουν μεγάλη οικονομική σημασία.