Πρόσφατη εγκατάσταση κεντρικής σταθεροποίησης τάσης στις Κυκλάδες, σε πολυτελή κατοικία στην Πάρο

αποτελούμενη από:

Σταθεροποιητή τάσης BST-T60-IR/15

Λόγο της περιοχής εγκατάστασης, ο βαθμός προστασίας είναι IP 54.

Οι σταθεροποιητές τάσης BST-T60-IR/15 είναι τριφασικής εισόδου και εξόδου (3ph. in/out),

τεχνολογίας σερβοκινητήρα (servomotor) πλήρως αυτοματοποιημένοι.

Πρόκειται για σταθεροποιητές εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), οι οποίοι εξομαλύνουν την κεντρική ηλεκτρική παροχή

Παρέχοντας :

  • Ευρεία περιοχή ισχύος και σταθεροποίησης (320 – 465 V).
  • Γρήγορη σταθεροποίηση της εισερχόμενης τάσης του δικτύου (70 V/Sec).
  • Υψηλή απόδοση στην έξοδο (± 1%)
  • Υψηλή απόδοση & αξιοπιστία λειτουργίας (δυο χρόνια εγγύηση).
  • Λειτουργία παράκαμψης (BYPASS).  
  • Προστασία έναντι απώλειας ουδετέρου