Πρόσφατη εγκατάσταση κεντρικής σταθεροποίησης τάσης στις Κυκλάδες, σε πολυτελή κατοικία στην Πάρο

αποτελούμενη από:

Σταθεροποιητή τάσης BST-T60-IR/15

Λόγο της περιοχής εγκατάστασης, ο βαθμός προστασίας είναι IP 54.

Οι σταθεροποιητές τάσης BST-T60-IR/15 είναι τριφασικής εισόδου και εξόδου (3ph. in/out),

τεχνολογίας σερβοκινητήρα (servomotor) πλήρως αυτοματοποιημένοι.

Πρόκειται για σταθεροποιητές εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), οι οποίοι εξομαλύνουν την κεντρική ηλεκτρική παροχή

Παρέχοντας :

 • Ευρεία περιοχή ισχύος και σταθεροποίησης (320 – 465 V).
 • Γρήγορη σταθεροποίηση της εισερχόμενης τάσης του δικτύου (70 V/Sec).
 • Υψηλή απόδοση στην έξοδο (± 1%)
 • Υψηλή απόδοση & αξιοπιστία λειτουργίας (δυο χρόνια εγγύηση).
 • Λειτουργία παράκαμψης (BYPASS).  
 • Προστασία έναντι απώλειας ουδετέρου

Πρόσφατη εγκατάσταση κεντρικής σταθεροποίησης τάσης σε βιομηχανική εγκατάσταση κατασκευής επίπλων στον νομό Θεσπρωτίας αποτελούμενη από:

 Σταθεροποιητής τάσης AVR 33 Series 60ΚVA (54KW/87A)IP20.

 Οι σταθεροποιητές τάσης AVR 33 Series είναι τριφασικής εισόδου και εξόδου (3ph. in/out), τεχνολογίας σερβοκινητήρα (servomotor) πλήρως αυτοματοποιημένοι και ελεγχόμενοι από μικροϋπολογιστή.

 Πρόκειται για σταθεροποιητές εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), οι οποίοι εξομαλύνουν την κεντρική ηλεκτρική παροχή

Παρέχοντας : 

 • Ευρεία περιοχή ισχύος και σταθεροποίησης (190 – 485 V).
 • Γρήγορη σταθεροποίηση της εισερχόμενης τάσης του δικτύου (90 V/Sec).
 • Υψηλή απόδοση στην έξοδο (± 1%)
 • Υψηλή απόδοση & αξιοπιστία λειτουργίας (δυο χρόνια εγγύηση).
 • Λειτουργία παράκαμψης (BYPASS).
 • Προστασία έναντι υπερφόρτωσης & βραχυκυκλώματος.
 • Προστασία έναντι απώλειας ουδετέρου 

Πρόσφατη εγκατάσταση κεντρικής προστασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε πολυτελή κατοικία 600 τμ στην περιοχή Νοτιοανατολικής Αττικής αποτελούμενη από:

 1. Κεντρική αντικεραυνική προστασία δικτύου Pro.Fi. SSU430
 2. Κεντρικό φίλτρο αρμονικών δικτύου Pro.Fi. 3Χ100Α.
 3. Σταθεροποιητής τάσης AVR 33 Series 100ΚVA / 80KW (144 A).

 Το παραπάνω «πακέτο» παρέχει προστασία στην εγκατάσταση από:

 • Κεραυνικά κρουστικά φορτία.
 • Kρουστικές υπερτάσεις.
 • Στιγμιαία Υπερτάσεις (+ 25%).
 • Στιγμιαία Υποτάσεις (- 60%).
 • προστασία από αρμονικές περιττής τάξης και σπινθηρισμούς.
 • Απώλεια ουδετέρου
 • και σταθεροποίηση της εισερχόμενης τάσης του δικτύου.