Προστασία Τουριστικής Εγκατάστασης σε Νησί των Ανατολικών Κυκλάδων . Είναι ενδιαφέρον ότι την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης υπήρξε πρόβλημα στη μια φάση του δικτύου και το σύστημα προστάτεψε πλήρως την εγκατάσταση, διακόπτοντας αυτόματα την παροχή και επανασυνδέοντας την όταν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.